Maharashtra State Chapter of ASI

Past Office Bearers

Masicon Office Bearers
YearVenueOrganizing Secretary
1979PuneDr. M. Y. Bapaye
1980MirajDr. B. D. Pujari
1981SolapurDr. V. R. Chitale
1982NagpurDr. V. D. Chaudhari
1983NasikDr. V. N. Pawar
1984ThaneDr. H. S. Bhanushali
1985AurangabadDr. D. S. Bhagwat
1986AkolaDr. Ranjit Mirje
1987KolhapurDr. M. R. Chaudhari
1988MumbaiDr. M. V. Bhatt
1989DhuleDr. H. S. Gujrati
1990PanvelDr. A. C. Dandekar
1991AmravatiDr. Uddhav Deshmukh
1992PuneDr. S. M. Karnik
1993MumbaiDr. J. B. Agarwal
1994NasikDr. S. S. Surana
1995ThaneDr. S. R. Bodas
1996AhmadnagarDr. Anil Athare Patil
1997AurangabadDr. Avinash Yelikar
1998SolapurDr. Vijay Kanetkar
1999AkolaDr. S. W. Korpe
2000KaradDr.S.H.Kulkarni
2001PuneDr.Ramesh Dumbre
2002NasikDr.Vasant Pawar
2003NagpurDr.Shrikant Matkari
2004ThaneDr.Anil Bhosle
2005NandedDr.P.T.Jamdade
2006AmravatiDr.V.N.Lawankar
2007LaturDr. S.N.Jatal
2008KolhapurDr. R.M.Kulkarni
2009AurangabadDr. Pravin Suryawanshi
2010SolapurDr. Satish Valsangkar
2011MumbaiDr. Abhay Dalvi
2012PuneDr. Jaisingh Shinde
2013NasikDr Pramod Shinde
2014ThaneDr Sunil Nalavade
2015NagpurDr. A. M. Quraishi
2016KolhapurDr. Pratapsinh Varute
2017NandedDr. Umesh Bhalerao
2018MumbaiDr. Roy Patankar
2019AurangabadDr. Rajendra Shinde
2020AmravatiDr. Rajendra Ganeriwal
2021Aurangabad (Virtual)Dr. Rajendra Shinde
2022PuneDr. Sanjay Kolte
2023LaturDr.Ajay Punpale
2024NashikDr. Mahesh Malu

ASI Maharashtra Office Bearers

YearPresidentSecretaryTreasurer
1979M. J. JoshiDr. M. Y. Bapaye-
1980P. G. PurohitDr. M. J. JoshiC. J. Munot
1981V. D. KirpekarDr. M. J. JoshiDr. C. J. Munot
1982M. L. GandheDr. M. J. JoshiDr. C. J. Munot
1983S. D. DixitDr. M. J. JoshiDr. C. J. Munot
1984H. S. BhanushaliDr. M. J. JoshiDr. C. J. Munot
1985N. K. HazariDr. M. J. JoshiDr. C. J. Munot
1986N. K. HazariDr. M. J. JoshiDr. C. J. Munot
1987M. H. KhambeteDr. M. J. JoshiDr. C. J. Munot
1988P. B. BhadreDr. M. J. JoshiDr. C. J. Munot
1989M. V. BhattDr. P. V. BokilDr. M. Y. Bapaye
1990V. A. ChitaleDr. P. V. BokilDr. M. Y. Bapaye
1991A. C. DandekarDr. P. V. BokilDr. M. Y. Bapaye
1992B. D. PujariDr. M. Y. BapayeDr. P. V. Bokil
1993Uddhav DeshpandeDr. M. Y. BapayeDr. P. V. Bokil
1994S. M. KarnikDr. M. Y. BapayeDr. P. V. Bokil
1995J. B. AgrawalDr. A. M. ThakarDr. R. S. Dumbre
1996S. S. SurnaDr. A. M. ThakarDr. R. S. Dumbre
1997S. R. BodasDr. A. M. ThakarDr. R. S. Dumbre
1998Anil Athare patilDr. R. S. DumbreDr. A. M. Thakar
1999Avinash YelikarDr. R. S. DumbreDr. A. M. Thakar
2000Vijay KanetkarDr. R. S. DumbreDr. A. M. Thakar
2001S. W. KorpeDr. A. M. ThakarDr. Avinash Yelikar
2002S. H. KulkarniDr. A. M. ThakarDr. Avinash Yelikar
2003R. S. DumbreDr. A. M. ThakarDr. Avinash Yelikar
2004V. N. PawarDr. Shrihari DhorepatilDr. Jaisingh Shinde
2005Shrikant MatkariDr. Shrihari DhorepatilDr. Jaisingh Shinde
2006Anil BhosleDr. Shrihari DhorepatilDr. Jaisingh Shinde
2007P.T.JamdadeDr. Shrihari DhorepatilDr. Jaisingh Shinde
2008V.N.LavankarDr. Shrihari DhorepatilDr. Jaisingh Shinde
2009S N JatalDr. Shrihari DhorepatilDr. Jaisingh Shinde
2010R.M. KulkarniDr. Jaisingh ShindeDr. Abhay Dalvi
2011Pravin SuryavanshiDr. Jaisingh ShindeDr. Abhay Dalvi
2012Satish ValsangkarDr. Jaisingh ShindeDr. Abhay Dalvi
2013Abhay DalviDr. Roy PatankarDr. Vijay Shivpuje
2014Jaisingh ShindeDr. Roy PatankarDr. Vijay Shivpuje
2015Dr. Pramod ShindeDr. Roy PatankarDr. Vijay Shivpuje
2016 Dr. Roy PatankarDr. Aparna Deshpande
2017Dr. A.M. QuraishiDr. Roy PatankarDr. Aparna Deshpande
2018Dr. Pratapsinh VaruteDr. Roy PatankarDr. Aparna Deshpande
2019Dr. Umesh BhaleraoDr. Satish DharapDr. Anand Kamat
2020Dr. Roy PatankarDr. Satish DharapDr. Anand Kamat
2021Dr. Rajendra ShindeDr. Satish DharapDr. Anand Kamat
2022Dr. Rajendra Ganeriwal Dr. Dr. Sameer RegeDr. Anjali Dawle
2023Dr. Rajendra Shinde Dr. Sameer RegeDr. Anjali Dawle
2024Dr. Sanjay Kolte Dr. Sameer RegeDr. Anjali Dawle

Important information

Latest Updates

Information about elections to Executive Committee has been updated. Click HERE for details.

Orations